Hậu IPO rầm rộ, cổ phiếu Viện Dệt May lên sàn ế ẩm

Hậu IPO rầm rộ, cổ phiếu Viện Dệt May lên sàn ế ẩm

IPO Viện Dệt May thu được 49 tỷ đồng, gấp đôi dự kiến

IPO Viện Dệt May thu được 49 tỷ đồng, gấp đôi dự kiến

IPO Viện Dệt May: Nhà nước thu về 49,2 tỷ đồng, vượt 73% dự kiến

IPO Viện Dệt May: Nhà nước thu về 49,2 tỷ đồng, vượt 73% dự kiến

IPO Viện Dệt May thu được 49 tỷ đồng

IPO Viện Dệt May thu được 49 tỷ đồng

Cổ phiếu dầu khí 'thăng hoa', cơ hội nào cho tháng 3?

Cổ phiếu dầu khí 'thăng hoa', cơ hội nào cho tháng 3?

IPO viện Dệt may thu về 49 tỷ đồng, gấp đôi dự kiến

IPO viện Dệt may thu về 49 tỷ đồng, gấp đôi dự kiến

IPO Viện Dệt may: Lượng đặt mua gấp gần 7 lần chào bán

IPO Viện Dệt may: Lượng đặt mua gấp gần 7 lần chào bán

IPO Viện Dệt may: Lượng đặt mua gấp 6,3 lần lượng chào bán

IPO Viện Dệt may: Lượng đặt mua gấp 6,3 lần lượng chào bán

CPH Viện Dệt may: Lượng đặt mua gấp 7 lần lượng bán

CPH Viện Dệt may: Lượng đặt mua gấp 7 lần lượng bán

Lượng đặt mua cổ phần Viện Dệt May gấp 7 lần lượng chào bán

Lượng đặt mua cổ phần Viện Dệt May gấp 7 lần lượng chào bán

IPO Viện Dệt may: Bất ngờ lượng đặt mua gấp 7 lần lượng chào bán

IPO Viện Dệt may: Bất ngờ lượng đặt mua gấp 7 lần lượng chào bán

IPO Viện Dệt May 'hút khách': Lượng đăng ký mua gấp 6 lần lượng chào bán

IPO Viện Dệt May 'hút khách': Lượng đăng ký mua gấp 6 lần lượng chào bán

IPO Viện Dệt May: Lượng đặt mua gấp 7 lần lượng chào bán

IPO Viện Dệt May: Lượng đặt mua gấp 7 lần lượng chào bán

'Đất vàng' của Viện Dệt May sau cổ phần hóa không được phép cho thuê, kinh doanh thương mại

'Đất vàng' của Viện Dệt May sau cổ phần hóa không được phép cho thuê, kinh doanh thương mại

Không tính giá trị đất vàng Viện Dệt may: Ngoại lệ?

Không tính giá trị đất vàng Viện Dệt may: Ngoại lệ?

Cổ phần hóa Viện Dệt may: Số phận đất vàng?

Cổ phần hóa Viện Dệt may: Số phận đất vàng?

Viện Dệt may sẽ tiến hành IPO vào ngày 12/3

Viện Dệt may sẽ tiến hành IPO vào ngày 12/3