Thời tiết 14/5: Miền Trung bắt đầu đà tăng nhiệt, có nơi 36 độ C

Thời tiết 14/5: Miền Trung bắt đầu đà tăng nhiệt, có nơi 36 độ C

Trong ba ngày tới, thời tiết sẽ ra sao?

Trong ba ngày tới, thời tiết sẽ ra sao?

Thời tiết ngày 29/3: Hửng nắng, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt

Thời tiết ngày 29/3: Hửng nắng, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt

Đề phòng dông lốc và mưa đá ở miền Bắc

Đề phòng dông lốc và mưa đá ở miền Bắc

Miền Bắc hửng nắng và tăng nhiệt

Miền Bắc hửng nắng và tăng nhiệt

Thời tiết ngày 27/2: Miền Nam nắng nóng cục bộ, miền Bắc tăng nhiệt nhẹ

Thời tiết ngày 27/2: Miền Nam nắng nóng cục bộ, miền Bắc tăng nhiệt nhẹ

Miền Nam nắng 34 độ C, miền Bắc tiếp tục rét mướt

Miền Nam nắng 34 độ C, miền Bắc tiếp tục rét mướt

Sau bão, thời tiết miền Bắc, miền Trung nóng bức

Sau bão, thời tiết miền Bắc, miền Trung nóng bức