Những lát cắt buồn chốn thị thành

Những lát cắt buồn chốn thị thành

Theo chân tổ kiểm tra vào các nhà hàng 'nhạy cảm' trung tâm Sài Gòn

Theo chân tổ kiểm tra vào các nhà hàng 'nhạy cảm' trung tâm Sài Gòn

Thấy công an, bảo vệ nhà hàng Ruby hô hoán chốt cửa không cho vào

Thấy công an, bảo vệ nhà hàng Ruby hô hoán chốt cửa không cho vào

Kiểm tra nhà hàng Ruby, bảo vệ hô hoán chốt cửa không cho vào

Kiểm tra nhà hàng Ruby, bảo vệ hô hoán chốt cửa không cho vào

TPHCM: Nhà hàng bia ôm đóng cửa tránh đoàn kiểm tra

TPHCM: Nhà hàng bia ôm đóng cửa tránh đoàn kiểm tra

Nhà hàng Ruby ngang nhiên chống đối lực lượng kiểm tra

Nhà hàng Ruby ngang nhiên chống đối lực lượng kiểm tra

Cần 'quả đấm thép' vào những hoạt động kinh doanh có tính chất khiêu dâm trá hình

Cần 'quả đấm thép' vào những hoạt động kinh doanh có tính chất khiêu dâm trá hình

Nữ tiếp viên mặc mát mẻ trong quán karaoke chui quận 1

Nữ tiếp viên mặc mát mẻ trong quán karaoke chui quận 1