TP HCM hỗ trợ tiền bảo hiểm cho tàu cá và ngư dân

TP HCM hỗ trợ tiền bảo hiểm cho tàu cá và ngư dân

Bảo tồn, khai thác hiệu quả nguồn lợi hải sản phục vụ Chiến lược biển Việt Nam

Bảo tồn, khai thác hiệu quả nguồn lợi hải sản phục vụ Chiến lược biển Việt Nam

Ngư dân Lý Sơn đánh bắt được 2 con cá nạng nặng hơn 1 tấn

Ngư dân Lý Sơn đánh bắt được 2 con cá nạng nặng hơn 1 tấn

Ngư dân Lý Sơn bán 2 con cá với giá 24 triệu đồng

Ngư dân Lý Sơn bán 2 con cá với giá 24 triệu đồng

Tâm huyết của người cựu binh với làng biển

Tâm huyết của người cựu binh với làng biển

Quận Sơn Trà khai thác thế mạnh về phát triển thủy sản

Quận Sơn Trà khai thác thế mạnh về phát triển thủy sản

Vào mùa tôm biển

Vào mùa tôm biển

Được gì sau 15 năm hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam-Trung Quốc?

Được gì sau 15 năm hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam-Trung Quốc?

3 tháng đầu năm, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của Tĩnh Gia đạt 6.413,5 tấn

3 tháng đầu năm, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của Tĩnh Gia đạt 6.413,5 tấn

Quảng Bình: Chủ 'cảng lậu' được ưu ái đầu tư kiểu 'đầu voi đuôi chuột'?

Quảng Bình: Chủ 'cảng lậu' được ưu ái đầu tư kiểu 'đầu voi đuôi chuột'?

Sóng đánh chìm xuồng máy, nữ ngư dân trôi dạt trên biển

Sóng đánh chìm xuồng máy, nữ ngư dân trôi dạt trên biển

Hai tàu cá Quảng Ngãi bị sóng đánh chìm

Hai tàu cá Quảng Ngãi bị sóng đánh chìm

Hai tàu cá Quảng Ngãi bị sóng đánh chìm

Hai tàu cá Quảng Ngãi bị sóng đánh chìm

Hai tàu cá Quảng Ngãi bị sóng đánh chìm

Hai tàu cá Quảng Ngãi bị sóng đánh chìm

Chưa giảm tàu công suất nhỏ vì ngư dân thất nghiệp

Chưa giảm tàu công suất nhỏ vì ngư dân thất nghiệp

Kiên quyết xử lý phương tiện nghề cá 'đi nhầm' tuyến

Kiên quyết xử lý phương tiện nghề cá 'đi nhầm' tuyến

Phối hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn đường thủy nội địa

Phối hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn đường thủy nội địa