Vắc xin tiêu diệt tế bào ung thư giá 350 triệu đồng chưa được cấp phép

Vắc xin tiêu diệt tế bào ung thư giá 350 triệu đồng chưa được cấp phép

Sở Y tế TP.HCM vừa tiến hành kiểm tra đột xuất World Medical Beauty & Healthcare - nơi đang quảng cáo cung...