Sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC tăng hơn 10%

Sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC tăng hơn 10%

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, sản lượng điện thương phẩm tháng 8-2019 đạt 6,682 tỷ kWh...