Hà Nội điểm mặt các chung cư chây ỳ khắc phục vi phạm

Hà Nội điểm mặt các chung cư chây ỳ khắc phục vi phạm

Hà Nội công khai danh sách 43 công trình vi phạm trật tự xây dựng

Hà Nội công khai danh sách 43 công trình vi phạm trật tự xây dựng

Danh sách chi tiết 43 sai phạm xây dựng vừa bị Hà Nội công khai

Danh sách chi tiết 43 sai phạm xây dựng vừa bị Hà Nội công khai

Dự án của Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô, Hòa Bình... bị 'điểm tên' vi phạm trật tự xây dựng

Dự án của Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô, Hòa Bình... bị 'điểm tên' vi phạm trật tự xây dựng

Quận Hai Bà Trưng và quận Hoàn Kiếm 'dẫn đầu' danh sách công trình xây dựng vi phạm

Quận Hai Bà Trưng và quận Hoàn Kiếm 'dẫn đầu' danh sách công trình xây dựng vi phạm

Hà Nội: Công khai 43 công trình vi phạm trật tự xây dựng

Hà Nội: Công khai 43 công trình vi phạm trật tự xây dựng

Hà Nội bêu tên dự án vi phạm trật tự xây dựng

Hà Nội bêu tên dự án vi phạm trật tự xây dựng

Hà Nội công khai 43 chung cư, dự án vi phạm xây dựng chây ì

Hà Nội công khai 43 chung cư, dự án vi phạm xây dựng chây ì

Hà Nội 'bêu tên' loạt chung cư, cao ốc sai phạm xây dựng

Hà Nội 'bêu tên' loạt chung cư, cao ốc sai phạm xây dựng

Hà Nội bêu tên hàng loạt cao ốc vi phạm xây dựng

Hà Nội bêu tên hàng loạt cao ốc vi phạm xây dựng

Lần đầu Hà Nội 'bêu tên' loạt chung cư, cao ốc sai phạm xây dựng

Lần đầu Hà Nội 'bêu tên' loạt chung cư, cao ốc sai phạm xây dựng

Xử lý vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng: Phân công rõ người, rõ trách nhiệm!

Xử lý vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng: Phân công rõ người, rõ trách nhiệm!