Sửa chữa đường băng sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất trong tháng 11

Sửa chữa đường băng sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất trong tháng 11

Đề xuất đóng cửa một đường băng tại Sân bay Nội Bài để sửa chữa

Đề xuất đóng cửa một đường băng tại Sân bay Nội Bài để sửa chữa

Thủ tướng chỉ đạo báo cáo tình trạng xuống cấp đường băng sân bay Nội Bài

Thủ tướng chỉ đạo báo cáo tình trạng xuống cấp đường băng sân bay Nội Bài

Sân bay Nội Bài sẽ tạm đóng một đường băng để sửa chữa gấp

Sân bay Nội Bài sẽ tạm đóng một đường băng để sửa chữa gấp

Đường băng sân bay Nội Bài vá víu, lồi lõm

Đường băng sân bay Nội Bài vá víu, lồi lõm

Đường băng sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất xuống cấp nghiêm trọng

Sân bay Nội Bài xin đóng cửa đường băng để sửa chữa khẩn cấp

Sân bay Nội Bài xin đóng cửa đường băng để sửa chữa khẩn cấp

Đề xuất đóng cửa đường băng sân bay Nội Bài để sửa chữa

Đề xuất đóng cửa đường băng sân bay Nội Bài để sửa chữa

Sân bay Nội Bài xin đóng cửa đường băng để sửa chữa khẩn cấp

Sân bay Nội Bài xin đóng cửa đường băng để sửa chữa khẩn cấp

Sân bay Nội Bài xin đóng cửa đường lăn S3 để sửa chữa

Sân bay Nội Bài xin đóng cửa đường lăn S3 để sửa chữa

Đường băng xuống cấp trầm trọng, sân bay Nội Bài có nguy cơ đóng cửa

Đường băng xuống cấp trầm trọng, sân bay Nội Bài có nguy cơ đóng cửa

Sắp đóng cửa một đường băng tại Nội Bài để sửa chữa

Sắp đóng cửa một đường băng tại Nội Bài để sửa chữa

Đường băng sân bay Nội Bài hư hỏng, xuống cấp những gì?

Đường băng sân bay Nội Bài hư hỏng, xuống cấp những gì?

Mối nguy của đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất

Mối nguy của đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất

Nứt đường băng sân bay Nội Bài, nguy cơ dừng khai thác

Nứt đường băng sân bay Nội Bài, nguy cơ dừng khai thác

Ì ạch cải tạo hạ tầng sân bay

Ì ạch cải tạo hạ tầng sân bay