Chờ vào lớp 10, học trò tranh thủ ra thành phố làm thêm

Chờ vào lớp 10, học trò tranh thủ ra thành phố làm thêm

Hướng dẫn về thời gian tính trợ cấp thôi việc

Hướng dẫn về thời gian tính trợ cấp thôi việc

Khoản hỗ trợ thêm có tính đóng BHXH?

Khoản hỗ trợ thêm có tính đóng BHXH?

Tiền lương làm căn cứ trả cho NLĐ trong ngày nghỉ lễ, tết

Tiền lương làm căn cứ trả cho NLĐ trong ngày nghỉ lễ, tết

Làm ngày Tết, chưa nghỉ bù có phải trả lương?

Làm ngày Tết, chưa nghỉ bù có phải trả lương?

Xác định ngày công trong tháng để tính trợ cấp thôi việc

Xác định ngày công trong tháng để tính trợ cấp thôi việc

Thời gian thử việc có được tính để hưởng trợ cấp thôi việc?

Trả tiền lương làm thêm giờ

Trả tiền lương làm thêm giờ

Xác định ngày công trong tháng để tính trợ cấp thôi việc

Xác định ngày công trong tháng để tính trợ cấp thôi việc

Có bị tính đóng BHXH với tiền làm thêm giờ không?

Có bị tính đóng BHXH với tiền làm thêm giờ không?

Công bố 5 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Công bố 5 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Tiền làm thêm giờ có bị tính đóng BHXH không?

Tiền làm thêm giờ có bị tính đóng BHXH không?