Hợp tác xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật

Hợp tác xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật

SGTT số 70-2018: Tour mùa đông tăng nhiệt

SGTT số 70-2018: Tour mùa đông tăng nhiệt

Hợp tác chiến lược và toàn diện giữa CMC & SAMSUNG SDS Hàn Quốc

Hợp tác chiến lược và toàn diện giữa CMC & SAMSUNG SDS Hàn Quốc

CMC bắt tay SAMSUNG SDS triển khai giải pháp nhà máy thông minh, IoT tại Việt Nam và khu vực

CMC bắt tay SAMSUNG SDS triển khai giải pháp nhà máy thông minh, IoT tại Việt Nam và khu vực

VNPT tự xây dựng nền tảng IoT để làm chủ công nghệ

VNPT tự xây dựng nền tảng IoT để làm chủ công nghệ

'Việt Nam đang có cơ hội rất lớn trong ứng dụng công nghệ'

'Việt Nam đang có cơ hội rất lớn trong ứng dụng công nghệ'

Sách best seller 'Thiết lập Internet vạn vật trong doanh nghiệp' ra mắt tại Việt Nam

Sách best seller 'Thiết lập Internet vạn vật trong doanh nghiệp' ra mắt tại Việt Nam

Số người dùng điện thoại thông minh vượt qua 700 triệu vào năm 2022

Số người dùng điện thoại thông minh vượt qua 700 triệu vào năm 2022

Chiến lược phát triển Công nghiệp 4.0 của một số nước trên thế giới

Chiến lược phát triển Công nghiệp 4.0 của một số nước trên thế giới

Áp dụng công nghệ IoT để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

Áp dụng công nghệ IoT để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

Việt Nam tự chế tạo thiết bị điện thông minh, điều khiển bằng giọng nói

Việt Nam tự chế tạo thiết bị điện thông minh, điều khiển bằng giọng nói