Ghi danh UNESCO để nhấn mạnh hơn vai trò của cộng đồng

Ghi danh UNESCO để nhấn mạnh hơn vai trò của cộng đồng

Sẽ xuất bản, phục dựng trên sân khấu các tác phẩm được giải

Sẽ xuất bản, phục dựng trên sân khấu các tác phẩm được giải

Bộ VHTTDL trao giải bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm hai ngày trọng đại của dân tộc

Bộ VHTTDL trao giải bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm hai ngày trọng đại của dân tộc

Bộ trưởng Bộ VHTTDL: Mỗi tấm huy chương sẽ là lời tri ân đầy ý nghĩa với nhân dân, đất nước

Bộ trưởng Bộ VHTTDL: Mỗi tấm huy chương sẽ là lời tri ân đầy ý nghĩa với nhân dân, đất nước

Phó Chủ nhiệm Ủy ban VH, GD, TN, TN&NĐ của Quốc hội Phạm Tất Thắng: Nhanh nhạy, kịp thời trước những vấn đề 'nóng' về văn hóa, xã hội

Phó Chủ nhiệm Ủy ban VH, GD, TN, TN&NĐ của Quốc hội Phạm Tất Thắng: Nhanh nhạy, kịp thời trước những vấn đề 'nóng' về văn hóa, xã hội

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Ngành Giáo dục cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Ngành Giáo dục cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm

Họp kín về 'sửa điểm' dễ nảy sinh nghi ngờ về bao che, bưng bít

Ủy ban vh, gd, tn, tn & nđ làm việc với các bộ, ngành về lĩnh vực thanh niên và trẻ em