Sau đối thoại 2+2 lần đầu tiên, Tư lệnh Lục quân Ấn Độ thăm Nhật Bản

Sau đối thoại 2+2 lần đầu tiên, Tư lệnh Lục quân Ấn Độ thăm Nhật Bản

Một số hình ảnh hoạt động của Thượng tướng Phan Văn Giang trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ

Một số hình ảnh hoạt động của Thượng tướng Phan Văn Giang trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ

Tăng cường hợp tác giữa Hải quân hai nước Việt Nam - Ấn Độ

Tăng cường hợp tác giữa Hải quân hai nước Việt Nam - Ấn Độ

Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam được đánh giá cao

Phát triển nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ

Phát triển nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ

Hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao QĐND Việt Nam thăm chính thức Ấn Độ

Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao QĐND Việt Nam thăm chính thức Ấn Độ