Những lời căn dặn của Bác Hồ

Những lời căn dặn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới Thủ đô Hà Nội. Những lời căn dặn của...
GD Thủ đô phát triển bền vững trong đổi mới và hội nhập

GD Thủ đô phát triển bền vững trong đổi mới và hội nhập

Hà Nội ơi, một trái tim hồng

Hà Nội ơi, một trái tim hồng

Hà Nội luôn xứng đáng là trái tim của cả nước

Hà Nội luôn xứng đáng là trái tim của cả nước

Khám phá Hà Nội xinh đẹp qua những bức hình xưa và nay

Khám phá Hà Nội xinh đẹp qua những bức hình xưa và nay

Khoảnh khắc chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong tiếp quản Thủ đô

Khoảnh khắc chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong tiếp quản Thủ đô

Hà Nội xưa và nay trong ngày 10/10 lịch sử

Hà Nội xưa và nay trong ngày 10/10 lịch sử

Hà Nội ngày trở về - Thủ đô bước sang trang sử mới

Hà Nội ngày trở về - Thủ đô bước sang trang sử mới

Hà Nội ngày trở về - Thủ đô bước sang trang sử mới

Hà Nội ngày trở về - Thủ đô bước sang trang sử mới

Kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019): Hà Nội trong dòng chảy thời gian

Kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019): Hà Nội trong dòng chảy thời gian

Sống mãi trong tâm thức những người con Thủ đô

Sống mãi trong tâm thức những người con Thủ đô

Ký ức ngày trở về của đoàn quân chiến thắng

Ký ức ngày trở về của đoàn quân chiến thắng

Chùm ảnh cực giá trị Hà Nội những ngày đầu giải phóng

Chùm ảnh cực giá trị Hà Nội những ngày đầu giải phóng

Hà Nội, 65 năm một chặng đường hào hùng

Hà Nội, 65 năm một chặng đường hào hùng

Hà Nội vỡ òa hạnh phúc ngày đón đoàn quân Giải phóng cách đây 65 năm

Hà Nội vỡ òa hạnh phúc ngày đón đoàn quân Giải phóng cách đây 65 năm

Xúc động lễ chào cờ đầu tiên Hà Nội trong ngày giải phóng

Xúc động lễ chào cờ đầu tiên Hà Nội trong ngày giải phóng

Ký ức về những ngày tháng hào hùng

Ký ức về những ngày tháng hào hùng

Sức mạnh tổng hợp để giải phóng Thủ đô

Sức mạnh tổng hợp để giải phóng Thủ đô

Hà Nội - Hào hùng ký ức 65 năm

Hà Nội - Hào hùng ký ức 65 năm

Người Hà Nội tràn đầy cảm xúc với những ký ức tháng 10 lịch sử

Người Hà Nội tràn đầy cảm xúc với những ký ức tháng 10 lịch sử

Chung sức đồng lòng vì Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Chung sức đồng lòng vì Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Tái hiện những dấu ấn lịch sử đặc biệt của Ngày Giải phóng Thủ đô

'Ký ức mùa Thu' tái hiện cảm xúc ngày giải phóng Thủ đô

'Ký ức mùa Thu' tái hiện cảm xúc ngày giải phóng Thủ đô

Tái hiện Lễ chào cờ lịch sử trong Ngày Giải phóng Thủ đô

Tái hiện Lễ chào cờ lịch sử trong Ngày Giải phóng Thủ đô

Hào hùng thu cũ đến thu nay

Hào hùng thu cũ đến thu nay

65 năm 'Ký ức mùa thu' vọng nói về

65 năm 'Ký ức mùa thu' vọng nói về

Xúc động lễ khai mạc chương trình 'Ký ức mùa thu'

Xúc động lễ khai mạc chương trình 'Ký ức mùa thu'

Lễ chào cờ đầu tiên trong ngày giải phóng Hà Nội

Lễ chào cờ đầu tiên trong ngày giải phóng Hà Nội

Kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019): Nhiều hoạt động đặc biệt ý nghĩa

Kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019): Nhiều hoạt động đặc biệt ý nghĩa

Lễ chào cờ lịch sử tại Hoàng thành

Lễ chào cờ lịch sử tại Hoàng thành

Tái hiện nghi thức Lễ chào cờ Ngày Giải phóng Thủ đô

Tái hiện nghi thức Lễ chào cờ Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Tái hiện lễ chào cờ lịch sử trong ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Tái hiện lễ chào cờ lịch sử trong ngày Giải phóng Thủ đô

Tái hiện lễ chào cờ lịch sử trong Ngày Giải phóng Thủ đô

Tái hiện lễ chào cờ lịch sử trong Ngày Giải phóng Thủ đô