Bốc thăm lại Asiad 18: Không 'bỏ' vào bảng Việt Nam

Bốc thăm lại Asiad 18: Không 'bỏ' vào bảng Việt Nam

BTC Asiad 2018 điều chỉnh số đội ở các bảng đấu môn bóng đá nam

BTC Asiad 2018 điều chỉnh số đội ở các bảng đấu môn bóng đá nam

Đội UAE thế chỗ Iraq ở bảng đấu bóng đá nam Asiad 2018

Đội UAE thế chỗ Iraq ở bảng đấu bóng đá nam Asiad 2018

Chủ tịch Ủy ban tổ chức ASIAD xác nhận bốc thăm lại bóng đá nam ASIAD 2018

Chủ tịch Ủy ban tổ chức ASIAD xác nhận bốc thăm lại bóng đá nam ASIAD 2018

Bốc thăm lại môn bóng đá nam ASIAD 2018

Bốc thăm lại môn bóng đá nam ASIAD 2018

Không bốc thăm lại môn bóng đá nam ASIAD sau khi Olympic Iraq rút

Không bốc thăm lại môn bóng đá nam ASIAD sau khi Olympic Iraq rút

Olympic Iraq rút lui, Asiad không bốc thăm lại

Olympic Iraq rút lui, Asiad không bốc thăm lại

AFC không bốc thăm lại ASIAD sau khi U23 Iraq rút lui khỏi giải

AFC không bốc thăm lại ASIAD sau khi U23 Iraq rút lui khỏi giải

Chiến tranh, nghèo đói và nạn gian lận tuổi

Chiến tranh, nghèo đói và nạn gian lận tuổi

U23 Iraq rút lui khỏi ASIAD do những cáo buộc về gian lận tuổi

U23 Iraq rút lui khỏi ASIAD do những cáo buộc về gian lận tuổi

Asiad 2018 lại gặp sự cố với môn bóng đá

Asiad 2018 lại gặp sự cố với môn bóng đá

Olympic Iraq rút lui, bóng đá nam Asiad 2018 có nguy cơ bốc thăm lại

Olympic Iraq rút lui, bóng đá nam Asiad 2018 có nguy cơ bốc thăm lại

Bóng đá nam ở Asiad 2018 lại gặp sự cố lớn

Bóng đá nam ở Asiad 2018 lại gặp sự cố lớn

Olympic Iraq rút lui, môn bóng đá nam ASIAD 18 có thể phải bốc thăm lại

Olympic Iraq rút lui, môn bóng đá nam ASIAD 18 có thể phải bốc thăm lại

Lùm xùm gian lận tuổi, Olympic Iraq nhiều khả năng rút lui khỏi ASIAD 2018

Lùm xùm gian lận tuổi, Olympic Iraq nhiều khả năng rút lui khỏi ASIAD 2018