Bốc thăm lại Asiad 18: Không 'bỏ' vào bảng Việt Nam

Bốc thăm lại Asiad 18: Không 'bỏ' vào bảng Việt Nam

Bốc thăm lại môn bóng đá nam ASIAD 2018

Bốc thăm lại môn bóng đá nam ASIAD 2018

Chủ tịch Ủy ban tổ chức ASIAD xác nhận bốc thăm lại bóng đá nam ASIAD 2018

Chủ tịch Ủy ban tổ chức ASIAD xác nhận bốc thăm lại bóng đá nam ASIAD 2018

Olympic Iraq rút lui, Asiad không bốc thăm lại

Olympic Iraq rút lui, Asiad không bốc thăm lại

AFC không bốc thăm lại ASIAD sau khi U23 Iraq rút lui khỏi giải

AFC không bốc thăm lại ASIAD sau khi U23 Iraq rút lui khỏi giải

Chiến tranh, nghèo đói và nạn gian lận tuổi

Chiến tranh, nghèo đói và nạn gian lận tuổi

U23 Iraq rút lui khỏi ASIAD do những cáo buộc về gian lận tuổi

U23 Iraq rút lui khỏi ASIAD do những cáo buộc về gian lận tuổi

Asiad 2018 lại gặp sự cố với môn bóng đá

Asiad 2018 lại gặp sự cố với môn bóng đá

Bóng đá nam ở Asiad 2018 lại gặp sự cố lớn

Bóng đá nam ở Asiad 2018 lại gặp sự cố lớn

Lùm xùm gian lận tuổi, Olympic Iraq nhiều khả năng rút lui khỏi ASIAD 2018

Lùm xùm gian lận tuổi, Olympic Iraq nhiều khả năng rút lui khỏi ASIAD 2018