Ủy ban NVNONN tặng 10.000 khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại Anh chống COVID-19

Ủy ban NVNONN tặng 10.000 khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại Anh chống COVID-19

Chiều ngày 18/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã chuyển cho cộng đồng...
Năm 2019: Kiều bào nỗ lực gìn giữ văn hóa dân tộc, kiến tạo giao thoa văn hóa Việt Nam với quốc tế

Năm 2019: Kiều bào nỗ lực gìn giữ văn hóa dân tộc, kiến tạo giao thoa văn hóa Việt Nam với quốc tế

Công tác kiều bào năm 2020: Tập trung duy trì bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng

Công tác kiều bào năm 2020: Tập trung duy trì bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng

Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất

Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất

Kiều bào có nhiều đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước

Kiều bào có nhiều đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước

Nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt ở xứ sở 'mùa tuyết tan'

Nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt ở xứ sở 'mùa tuyết tan'