Cần có công cụ quản lý các công trình kiến trúc phù hợp với thuần phong, mỹ tục

Cần có công cụ quản lý các công trình kiến trúc phù hợp với thuần phong, mỹ tục

Quốc hội xem xét dự án Luật Kiến trúc

Quốc hội xem xét dự án Luật Kiến trúc

Nghiêm cấm việc cung cấp tài liệu giả lập hồ sơ thiết kế kiến trúc không phù hợp quy chuẩn

Nghiêm cấm việc cung cấp tài liệu giả lập hồ sơ thiết kế kiến trúc không phù hợp quy chuẩn

Điều động, phê chuẩn ủy viên thường trực 2 Ủy ban của QH

Điều động, phê chuẩn ủy viên thường trực 2 Ủy ban của QH

Sẽ khắc phục được bất cập của kiến trúc Việt?

Sẽ khắc phục được bất cập của kiến trúc Việt?

Sẽ khắc phục được bất cập của kiến trúc Việt?

Sẽ khắc phục được bất cập của kiến trúc Việt?

Tạo công cụ pháp lý, môi trường thuận lợi cho hoạt động kiến trúc

Tạo công cụ pháp lý, môi trường thuận lợi cho hoạt động kiến trúc

Quản lý chặt giống cây để tránh thiệt hại

Quản lý chặt giống cây để tránh thiệt hại

Quan tâm đến hộ chăn nuôi nhỏ lẻ

Quan tâm đến hộ chăn nuôi nhỏ lẻ

Thảo luận về dự thảo Luật Chăn nuôi: Không để phát sinh thêm thủ tục hành chính

Thảo luận về dự thảo Luật Chăn nuôi: Không để phát sinh thêm thủ tục hành chính

Quản lý tồn dư kháng sinh là 'điểm nóng' trong Luật Chăn nuôi

Quản lý tồn dư kháng sinh là 'điểm nóng' trong Luật Chăn nuôi

Thảo luận về dự thảo Luật Chăn nuôi: Không để phát sinh thêm thủ tục hành chính

Thảo luận về dự thảo Luật Chăn nuôi: Không để phát sinh thêm thủ tục hành chính

'Giáo sư - Tiến sĩ khoa học Vũ Đình Cự - Cả đời cống hiến'

'Giáo sư - Tiến sĩ khoa học Vũ Đình Cự - Cả đời cống hiến'

Công bố cuốn sách: GS,TSKH Vũ Đình Cự - Cả đời cống hiến

Công bố cuốn sách: GS,TSKH Vũ Đình Cự - Cả đời cống hiến

ĐBQH phản ánh chuyện 'vợ bé' quan chức, bổ nhiệm 'thần tốc' kiều nữ

ĐBQH phản ánh chuyện 'vợ bé' quan chức, bổ nhiệm 'thần tốc' kiều nữ