Cơ sở đóng vai trò rất quan trọng trong công tác bầu cử

Cơ sở đóng vai trò rất quan trọng trong công tác bầu cử

Chiều 12-4, Đoàn kiểm tra về công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND...
Được bầu cử ở nơi đến công tác, làm việc, học tập

Được bầu cử ở nơi đến công tác, làm việc, học tập

Làm rõ các vấn đề cử tri phản ánh liên quan đến ứng cử viên ĐBQH, HĐND

Làm rõ các vấn đề cử tri phản ánh liên quan đến ứng cử viên ĐBQH, HĐND

Có ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở TP.HCM chỉ đạt 2% tín nhiệm

Có ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở TP.HCM chỉ đạt 2% tín nhiệm

Công an TPHCM dời trại giam Chí Hòa

Công an TPHCM dời trại giam Chí Hòa

5 người rút đơn tự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM

5 người rút đơn tự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM

Người lãnh án treo vẫn được đi bầu cử

Người lãnh án treo vẫn được đi bầu cử

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Cần chú ý đến biến động dân số khi lập danh sách cử tri

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Cần chú ý đến biến động dân số khi lập danh sách cử tri

Tạo điều kiện tốt nhất cho cử tri tham gia bầu cử

Tạo điều kiện tốt nhất cho cử tri tham gia bầu cử

Thiếu tướng Lê Hồng Nam kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử tại huyện Nhà Bè

Thiếu tướng Lê Hồng Nam kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử tại huyện Nhà Bè

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê: Tạo điều kiện cho cử tri đóng góp ý kiến trong cuộc bầu cử

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê: Tạo điều kiện cho cử tri đóng góp ý kiến trong cuộc bầu cử

Lãnh đạo TPHCM nói lý do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên không ứng cử Quốc hội

Lãnh đạo TPHCM nói lý do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên không ứng cử Quốc hội

Giám đốc Công an TPHCM kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử tại Quận 4

Giám đốc Công an TPHCM kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử tại Quận 4

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm không tái ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm không tái ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Hiệp thương lần thứ hai: TPHCM có 51 hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV

Hiệp thương lần thứ hai: TPHCM có 51 hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV

Lý do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên không ứng cử đại biểu Quốc hội

Lý do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên không ứng cử đại biểu Quốc hội

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên không ứng cử đại biểu Quốc hội

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên không ứng cử đại biểu Quốc hội

Bí thư Thành ủy TPHCM không có trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bí thư Thành ủy TPHCM không có trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bàn giao danh sách 224 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM sang Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Bàn giao danh sách 224 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM sang Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

TPHCM có 41 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM là người ngoài Đảng

TPHCM có 41 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM là người ngoài Đảng

Ngày 18-3, lập danh sách sơ bộ 500 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày 18-3, lập danh sách sơ bộ 500 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

TPHCM có 16 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

TPHCM có 16 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

TP. HCM có 16 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

TP. HCM có 16 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

TPHCM đã tiếp nhận 227 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TPHCM

TPHCM đã tiếp nhận 227 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TPHCM

Cách chuẩn bị và nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TPHCM

Cách chuẩn bị và nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TPHCM

Đã có 4 người ở TPHCM tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đã có 4 người ở TPHCM tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

TP.HCM lên kế hoạch kiểm tra, giám sát bầu cử

TP.HCM lên kế hoạch kiểm tra, giám sát bầu cử

TPHCM đã có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TP

TPHCM đã có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TP

TP.HCM: Đã có người nộp hồ sơ tự ứng cử ĐBQH, HĐND

TP.HCM: Đã có người nộp hồ sơ tự ứng cử ĐBQH, HĐND

Thành phố Thủ Đức dự kiến có hơn 900.000 cử tri đi bầu cử

Thành phố Thủ Đức dự kiến có hơn 900.000 cử tri đi bầu cử

Đã có người nộp hồ sơ tự ứng cử tại Ủy ban bầu cử TPHCM

Đã có người nộp hồ sơ tự ứng cử tại Ủy ban bầu cử TPHCM

Kiều bào có được ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND?

Kiều bào có được ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND?

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Thiếu tướng Lê Hồng Nam làm Trưởng Tiểu ban an ninh bầu cử ĐBQH tại TPHCM

Thiếu tướng Lê Hồng Nam làm Trưởng Tiểu ban an ninh bầu cử ĐBQH tại TPHCM

TPHCM: 10 đơn vị bầu cử ĐBQH phân chia theo số dân

TPHCM: 10 đơn vị bầu cử ĐBQH phân chia theo số dân