Việt Nam đạt giải nhất cuộc thi ảnh về thời tiết và khí hậu tại Trung Quốc

Việt Nam đạt giải nhất cuộc thi ảnh về thời tiết và khí hậu tại Trung Quốc

Việt Nam đạt giải Nhất Cuộc thi ảnh 'Thời tiết và khí hậu khu vực Ủy ban Bão quốc tế'

Việt Nam đạt giải Nhất Cuộc thi ảnh 'Thời tiết và khí hậu khu vực Ủy ban Bão quốc tế'

Việt Nam đạt giải Nhất cuộc thi ảnh quốc tế 'Thời tiết và khí hậu'

Việt Nam đạt giải Nhất cuộc thi ảnh quốc tế 'Thời tiết và khí hậu'

Việt Nam đạt giải Nhất Cuộc thi ảnh 'Thời tiết và khí hậu khu vực Ủy ban Bão quốc tế' tại Quảng Châu, Trung Quốc

Việt Nam đạt giải Nhất Cuộc thi ảnh 'Thời tiết và khí hậu khu vực Ủy ban Bão quốc tế' tại Quảng Châu, Trung Quốc

Việt Nam đạt giải nhất cuộc thi ảnh về thời tiết và khí hậu

Việt Nam đạt giải nhất cuộc thi ảnh về thời tiết và khí hậu

Nâng cao khả năng dự báo bão, lũ quét

Nâng cao khả năng dự báo bão, lũ quét

Tăng cường hợp tác trên quy mô khu vực và quốc tế của Ủy ban bão quốc tế

Tăng cường hợp tác trên quy mô khu vực và quốc tế của Ủy ban bão quốc tế

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong dự báo bão

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong dự báo bão

Việt Nam chủ động hội nhập, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của Ủy ban Bão quốc tế

Việt Nam chủ động hội nhập, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của Ủy ban Bão quốc tế

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động của Ủy ban Bão quốc tế

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động của Ủy ban Bão quốc tế

Chuyên gia Quốc tế tọa đàm về 'Vai trò của ngành KTTV trong phát triển bền vững'

Chuyên gia Quốc tế tọa đàm về 'Vai trò của ngành KTTV trong phát triển bền vững'

Để thông tin dự báo khí tượng thủy văn không 'vô giá trị'

Để thông tin dự báo khí tượng thủy văn không 'vô giá trị'

Để thông tin dự báo khí tượng thủy văn không 'vô giá trị'

Để thông tin dự báo khí tượng thủy văn không 'vô giá trị'

Việt Nam đăng cai tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Bão

Việt Nam đăng cai tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Bão