Hải Phòng: Tố chức Cuộc thi vô địch Tiếng Anh lần thứ V- năm 2018

Hải Phòng: Tố chức Cuộc thi vô địch Tiếng Anh lần thứ V- năm 2018

UBND thành phố Hải Phòng vừa đồng ý về chủ trương theo đề nghị của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố...