'Kỹ sư - chiến binh' xung kích

'Kỹ sư - chiến binh' xung kích

Ước mơ cháy bỏng từ thuở thiếu thời là động lực thúc đẩy Nguyễn Thanh Ngoãn trở thành một kỹ sư giỏi. Anh...