'Sơn Hà phải thành bạn thân của mọi gia đình Việt'

'Sơn Hà phải thành bạn thân của mọi gia đình Việt'

Câu nói của doanh nhân Lê Vĩnh Sơn - nhà sáng lập, kiêm CTHĐQT Tập đoàn Sơn Hà đang dần trở thành hiện thực...