3 con đường 'nhậu xuyên đêm' ở TP.HCM để cùng vui cổ vũ tuyển Việt Nam

3 con đường 'nhậu xuyên đêm' ở TP.HCM để cùng vui cổ vũ tuyển Việt Nam

Nếu cần địa điểm để tụ hội bạn bè cùng 'lai rai', cổ vũ, chung vui mừng đội tuyển Việt Nam trong trận chung...