Giải đua ghe ngo mừng lễ hội Ok Om Bok năm 2018

Giải đua ghe ngo mừng lễ hội Ok Om Bok năm 2018

Hàng ngàn người đến xem các ghe ngo tranh tài tại Trà Vinh

Hàng ngàn người đến xem các ghe ngo tranh tài tại Trà Vinh

Đến Trà Vinh khám phá nét văn hóa Nam Bộ

Đến Trà Vinh khám phá nét văn hóa Nam Bộ

Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok 2018

Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok 2018

Nhiều hoạt động thiết thực gắn với Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer Nam Bộ

Nhiều hoạt động thiết thực gắn với Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer Nam Bộ

Sẵn sàng đón khách đến mua sắm vui chơi tại lễ hội Okombok

Sẵn sàng đón khách đến mua sắm vui chơi tại lễ hội Okombok

Quảng bá hình ảnh Trà Vinh qua Tuần lễ Văn hóa, du lịch - liên hoan ẩm thực Nam Bộ gắn với lễ hội Ok Om Bok

Quảng bá hình ảnh Trà Vinh qua Tuần lễ Văn hóa, du lịch - liên hoan ẩm thực Nam Bộ gắn với lễ hội Ok Om Bok