Cuộc đời truân chuyên của một vị Hoàng hậu

Cuộc đời truân chuyên của một vị Hoàng hậu

Bà chưa từng một lần được quyết định chuyện trọng đại trong đời mình, hoàn toàn dựa theo sự sắp đặt của...
Bức mật thư bí ẩn khiến vua Khang Hy chỉ dám bắt giam bỏ tù Ngao Bái

Bức mật thư bí ẩn khiến vua Khang Hy chỉ dám bắt giam bỏ tù Ngao Bái

NSND Kim Cương và tuổi 83 bình yên bên con cháu

NSND Kim Cương và tuổi 83 bình yên bên con cháu

Cuộc đời truân chuyên của một Hoàng hậu: Lần lượt gả cho ba vị Hoàng đế, sau cùng bị Hoàng đế thứ tư giết chết vì không chịu thị tẩm

Cuộc đời truân chuyên của một Hoàng hậu: Lần lượt gả cho ba vị Hoàng đế, sau cùng bị Hoàng đế thứ tư giết chết vì không chịu thị tẩm

Mãnh tướng Triệu Tử Long được phong hầu thế nào?

Mãnh tướng Triệu Tử Long được phong hầu thế nào?

Triệu Vân đã làm gì khiến Tào Tháo kinh ngạc, ví như Lữ Bố tái thế, Quan Vũ, Hứa Chữ không dám sánh bằng?

Triệu Vân đã làm gì khiến Tào Tháo kinh ngạc, ví như Lữ Bố tái thế, Quan Vũ, Hứa Chữ không dám sánh bằng?

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải đại phá quân Tào cứu Ấu chúa, đây mới là chiến tích kinh điển khiến Triệu Vân được gọi là Hổ uy tướng quân

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải đại phá quân Tào cứu Ấu chúa, đây mới là chiến tích kinh điển khiến Triệu Vân được gọi là Hổ uy tướng quân

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Quan Vũ hay Hứa Chử, đây mới là người được Tào Tháo đánh giá dũng mãnh hơn cả Lã Bố

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Quan Vũ hay Hứa Chử, đây mới là người được Tào Tháo đánh giá dũng mãnh hơn cả Lã Bố

Ông vua đồ cổ

Ông vua đồ cổ

Tam quốc diễn nghĩa: Triệu Tử Long nổi danh một mình địch vạn người cũng nhờ Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: Triệu Tử Long nổi danh một mình địch vạn người cũng nhờ Tào Tháo

Vị quan thanh liêm nào từng từ chối cả mâm vàng hối lộ?

Vị quan thanh liêm nào từng từ chối cả mâm vàng hối lộ?

Chưa bao giờ giao đấu trực tiếp nhưng vì sao Triệu Vân bị xếp thứ 2, còn Lữ Bố đứng đầu

Chưa bao giờ giao đấu trực tiếp nhưng vì sao Triệu Vân bị xếp thứ 2, còn Lữ Bố đứng đầu

Vì sao Gia Cát Lượng 'trên thông thiên văn, dưới tường địa lý' mà không thọ được tới 60 tuổi?

Vì sao Gia Cát Lượng 'trên thông thiên văn, dưới tường địa lý' mà không thọ được tới 60 tuổi?

Vì sao Khổng Minh Gia Cát Lượng chỉ sống được 54 tuổi?

Vì sao Khổng Minh Gia Cát Lượng chỉ sống được 54 tuổi?

Vì lời đàn bà, ngôi vua đổi chủ

Vì lời đàn bà, ngôi vua đổi chủ

Gia Cát Khác – Kỳ tài chẳng kém Khổng Minh

Gia Cát Khác – Kỳ tài chẳng kém Khổng Minh