Vụ 'tham nhũng chính sách' ở Trà Vinh: Không tha cả gia đình người có công

Vụ 'tham nhũng chính sách' ở Trà Vinh: Không tha cả gia đình người có công

Như Tiền Phong đã thông tin, Thanh tra tỉnh Trà Vinh vừa phát hiện 153 hồ sơ miễn giảm tiền sử dụng đất...
Nguồn lực cho phát triển là gần trăm triệu dân đoàn kết

Nguồn lực cho phát triển là gần trăm triệu dân đoàn kết

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân ấp Sóc Chà B, tỉnh Trà Vinh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân ấp Sóc Chà B, tỉnh Trà Vinh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội 'Đại đoàn kết toàn dân tộc'

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Sóc Chà B, tỉnh Trà Vinh

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Sóc Chà B, tỉnh Trà Vinh

Chủ tịch Quốc hội tham dự ngày hội 'Đại đoàn kết toàn dân tộc' tại Trà Vinh

Chủ tịch Quốc hội tham dự ngày hội 'Đại đoàn kết toàn dân tộc' tại Trà Vinh

Chủ tịch Quốc hội dự ngày hội Đại đoàn kết ở Trà Vinh

Chủ tịch Quốc hội dự ngày hội Đại đoàn kết ở Trà Vinh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Trà Vinh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Trà Vinh

Tưng bừng Ngày hội ở phum sóc

Tưng bừng Ngày hội ở phum sóc

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Trà Vinh

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Trà Vinh