Sức sống mới ở ấp Mười Mẫu

Sức sống mới ở ấp Mười Mẫu

Điều mà ai cũng được chứng kiến khi đến ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đó là...