Nông dân mong chờ gì ở diễn đàn 'Khơi nguồn nông sản Việt'?

Nông dân mong chờ gì ở diễn đàn 'Khơi nguồn nông sản Việt'?

Cà Mau: 'Đầu độc' môi trường, 4 doanh nghiệp bị xử phạt

Cà Mau: 'Đầu độc' môi trường, 4 doanh nghiệp bị xử phạt

Cà Mau: Xả thải ra môi trường, 4 cơ sở chế biến thủy sản bị phạt hơn 800 triệu đồng

Cà Mau: Xả thải ra môi trường, 4 cơ sở chế biến thủy sản bị phạt hơn 800 triệu đồng

Xử phạt 4 doanh nghiệp chế biến thủy sản xả nước thải vượt quy chuẩn

Xử phạt 4 doanh nghiệp chế biến thủy sản xả nước thải vượt quy chuẩn

Bốn đơn vị thủy sản bị phạt hơn 800 triệu đồng vì xả thải ra môi trường

Bốn đơn vị thủy sản bị phạt hơn 800 triệu đồng vì xả thải ra môi trường

Cà Mau: Bốn doanh nghiệp, cơ sở bị phạt gần 850 triệu đồng do xả thải ra môi trường

Cà Mau: Bốn doanh nghiệp, cơ sở bị phạt gần 850 triệu đồng do xả thải ra môi trường

Cà Mau: Bốn doanh nghiệp, cơ sở bị phạt gần 850 triệu đồng do xả thải ra môi trường

Cà Mau: Bốn doanh nghiệp, cơ sở bị phạt gần 850 triệu đồng do xả thải ra môi trường