Bỏ hầm đất liều chuyển sang nuôi tôm trải bạt, có ngay tiền tỷ

Bỏ hầm đất liều chuyển sang nuôi tôm trải bạt, có ngay tiền tỷ

Cà Mau: 'Đầu độc' môi trường, 4 doanh nghiệp bị xử phạt

Cà Mau: 'Đầu độc' môi trường, 4 doanh nghiệp bị xử phạt

Xử phạt 4 doanh nghiệp chế biến thủy sản xả nước thải vượt quy chuẩn

Xử phạt 4 doanh nghiệp chế biến thủy sản xả nước thải vượt quy chuẩn

Bốn đơn vị thủy sản bị phạt hơn 800 triệu đồng vì xả thải ra môi trường

Bốn đơn vị thủy sản bị phạt hơn 800 triệu đồng vì xả thải ra môi trường

Phạt 843 triệu đồng vì xả thải ra môi trường

Phạt 843 triệu đồng vì xả thải ra môi trường

Cà Mau: Bốn doanh nghiệp, cơ sở bị phạt gần 850 triệu đồng do xả thải ra môi trường

Cà Mau: Bốn doanh nghiệp, cơ sở bị phạt gần 850 triệu đồng do xả thải ra môi trường

Cà Mau: Bốn doanh nghiệp, cơ sở bị phạt gần 850 triệu đồng do xả thải ra môi trường

Cà Mau: Bốn doanh nghiệp, cơ sở bị phạt gần 850 triệu đồng do xả thải ra môi trường