Giải quyết mâu thuẫn giúp con, cha bị đâm tử vong

Giải quyết mâu thuẫn giúp con, cha bị đâm tử vong

Bực tức vì bị hai cha con tấn công tới tấp, Thạnh lấy dao xếp mang theo đâm nhiều nhát khiến người cha tử...