Ngăn chặn lợn nhập lậu ngay từ biên giới

Ngăn chặn lợn nhập lậu ngay từ biên giới

Ngăn chặn tình trạng nhập lậu lợn thịt trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngăn chặn tình trạng nhập lậu lợn thịt trên địa bàn tỉnh An Giang

Tiếp tục bắt giữ và tiêu hủy 30 con lợn thịt nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam

Tiếp tục bắt giữ và tiêu hủy 30 con lợn thịt nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam

Gia tăng tình trạng buôn lậu thịt lợn từ Campuchia

Gia tăng tình trạng buôn lậu thịt lợn từ Campuchia

Tiêu hủy hơn 1,6 tấn lợn thịt nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam

Tiêu hủy hơn 1,6 tấn lợn thịt nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam

Bộ đội Biên phòng An Giang tiêu hủy gần 2 tấn lợn vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam

Bộ đội Biên phòng An Giang tiêu hủy gần 2 tấn lợn vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam

Chuyển hướng trong mùa lũ - Bài 2: Linh động sinh kế