Cách ly toàn bộ 'Tịnh thất Bồng Lai' vì tiếp xúc người nghi mắc Covid-19

Cách ly toàn bộ 'Tịnh thất Bồng Lai' vì tiếp xúc người nghi mắc Covid-19

Mặc dù lúc đầu, các thành viên ở Tịnh thất Bồng Lai không chấp hành nhưng ngành chức năng đã kiên quyết đưa...
Cách ly 17 người tại 'Tịnh thất bồng lai' do tiếp xúc với người về từ Campuchia

Cách ly 17 người tại 'Tịnh thất bồng lai' do tiếp xúc với người về từ Campuchia

Cách ly 19 người ở 'Tịnh thất Bồng Lai' vì tiếp xúc người nhập cảnh từ Campuchia

Cách ly 19 người ở 'Tịnh thất Bồng Lai' vì tiếp xúc người nhập cảnh từ Campuchia

Long An: Cách ly 19 người ở 'Tịnh thất Bồng Lai'

Long An: Cách ly 19 người ở 'Tịnh thất Bồng Lai'

Cách ly 19 người ở 'Tịnh thất Bồng Lai' tiếp xúc người từ Campuchia về

Cách ly 19 người ở 'Tịnh thất Bồng Lai' tiếp xúc người từ Campuchia về

Cách ly toàn bộ thành viên của 'Thiền am bên bờ vũ trụ' vì tiếp xúc với người về từ Campuchia nghi nhiễm Covid-19

Cách ly toàn bộ thành viên của 'Thiền am bên bờ vũ trụ' vì tiếp xúc với người về từ Campuchia nghi nhiễm Covid-19

Bắt 2 kẻ mang ớt bột đi giật dây chuyền

Cái giá của sự bộp chộp và đám đông 'a dua'