Đại sứ Ấn Độ: Ngoại giao nâng tầm vị thế của Việt Nam

Đại sứ Ấn Độ: Ngoại giao nâng tầm vị thế của Việt Nam

Nhìn từ nhiều phương diện, năm 2020 là một năm có nhiều dấu mốc quan trọng đối với ngành Ngoại giao Việt Nam.
Ấn Độ trao tặng Việt Nam hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung

Ấn Độ trao tặng Việt Nam hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung

Ấn Độ trao tặng hàng cứu trợ cho các nạn nhân lũ lụt ở Việt Nam

Ấn Độ trao tặng hàng cứu trợ cho các nạn nhân lũ lụt ở Việt Nam

Ấn Độ trao hàng cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung

Ấn Độ trao hàng cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trong năm 2020 và những triển vọng tương lai

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trong năm 2020 và những triển vọng tương lai

Tàu Hải quân Ấn Độ Ins Kiltan thăm Việt Nam

Tàu Hải quân Ấn Độ Ins Kiltan thăm Việt Nam

Hình ảnh tàu Hải quân Ấn Độ INS Kiltan tại Cảng Nhà Rồng

Hình ảnh tàu Hải quân Ấn Độ INS Kiltan tại Cảng Nhà Rồng

Tàu Hải quân Ấn Độ INS Kiltan thăm Việt Nam

Tàu Hải quân Ấn Độ INS Kiltan thăm Việt Nam

Tàu hải quân Ấn Độ thăm thành phố Hồ Chí Minh

Tàu hải quân Ấn Độ thăm thành phố Hồ Chí Minh

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

Quan hệ Ấn Độ-Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng bền chặt

Quan hệ Ấn Độ-Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng bền chặt

The Diplomat: Quan hệ Ấn Độ-Việt Nam ngày càng bền chặt

The Diplomat: Quan hệ Ấn Độ-Việt Nam ngày càng bền chặt

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

Đại sứ Pranay Verma: 'Chân trời mới' trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Đại sứ Pranay Verma: 'Chân trời mới' trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Hợp tác quốc phòng là một trụ cột trong quan hệ Ấn Độ-Việt Nam

Hợp tác quốc phòng là một trụ cột trong quan hệ Ấn Độ-Việt Nam

Để hiểu động lực ở Đông Á, cần hiểu Việt Nam

Để hiểu động lực ở Đông Á, cần hiểu Việt Nam