Chuyện những người phụ nữ ở Truông Bồn ngày ấy

Chuyện những người phụ nữ ở Truông Bồn ngày ấy

Không chỉ là 'anh nuôi', những bà, mẹ, chị tại tuyến lửa Truông Bồn ngày ấy còn tham gia cứu thương, đào...