Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và giá trị đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và giá trị đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay

Từ 'Lời kêu gọi thi đua ái quốc' của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến phong trào thi đua yêu nước hiện nay

Từ 'Lời kêu gọi thi đua ái quốc' của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến phong trào thi đua yêu nước hiện nay

Sát cánh cùng những bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Sát cánh cùng những bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Không nên hành chính hóa công tác thi đua, khen thưởng

Không nên hành chính hóa công tác thi đua, khen thưởng

Thủ tướng: Chấn chỉnh kịp thời tổ chức, cá nhân lạm dụng hình thức khen thưởng

Thủ tướng: Chấn chỉnh kịp thời tổ chức, cá nhân lạm dụng hình thức khen thưởng

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lịch sử và ý nghĩa hiện thực

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lịch sử và ý nghĩa hiện thực

Khởi sắc ở nơi Bác ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc

Khởi sắc ở nơi Bác ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc

Doanh nhân Nguyễn Mộng Lân, Tổng giám đốc Công ty TNHH VICO: Con người của hành động và truyền lửa đam mê

Doanh nhân Nguyễn Mộng Lân, Tổng giám đốc Công ty TNHH VICO: Con người của hành động và truyền lửa đam mê

Lan tỏa tinh thần 'Thi đua ái quốc' của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Từ Chỉ thị của Trung ương Đảng đến Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ Chỉ thị của Trung ương Đảng đến Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có sức sống mạnh mẽ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta

Bác Hồ với phong trào thi đua ái quốc ở Thái Bình

Bác Hồ với phong trào thi đua ái quốc ở Thái Bình

'Sáng kiến như những con suối nhỏ chảy vào sông to'

'Sáng kiến như những con suối nhỏ chảy vào sông to'

Phát động thi đua 'Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất'

Phát động thi đua 'Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất'

Các đơn vị phát động đợt thi đua 'Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất'

Tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018