Hà Nội: Kiến nghị xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức sai phạm tại các dự án lát đá vỉa hè

Hà Nội: Kiến nghị xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức sai phạm tại các dự án lát đá vỉa hè

Sai phạm tại các dự án lát vỉa hè ở Hà Nội

Sai phạm tại các dự án lát vỉa hè ở Hà Nội

Sẽ xem xét xử lý việc 'đá lát vỉa hè vừa làm xong đã hỏng'

Sẽ xem xét xử lý việc 'đá lát vỉa hè vừa làm xong đã hỏng'

Hà Nội: Nhiều dự án chung cư cao tầng tự ý đấu nối hạ tầng kỹ thuật, phá nát vỉa hè

Hà Nội: Nhiều dự án chung cư cao tầng tự ý đấu nối hạ tầng kỹ thuật, phá nát vỉa hè

Sai phạm lát đá vỉa hè vì nhiều quận coi thường chỉ đạo của lãnh đạo thành phố

Sai phạm lát đá vỉa hè vì nhiều quận coi thường chỉ đạo của lãnh đạo thành phố

Hậu thanh tra lát đá vỉa hè: Cơ quan chịu trách nhiệm nói gì?

Hậu thanh tra lát đá vỉa hè: Cơ quan chịu trách nhiệm nói gì?

Nhìn gần các tuyến phố mới lát đá 'bền 70 năm' đã vỡ

Nhìn gần các tuyến phố mới lát đá 'bền 70 năm' đã vỡ

Nhìn gần các tuyến phố mới lát đá 'bền 70 năm' đã vỡ

Nhìn gần các tuyến phố mới lát đá 'bền 70 năm' đã vỡ

Điểm mặt hàng loạt tuyến phố Hà Nội tự ý chi tiền tỷ lát đá vỉa hè

Điểm mặt hàng loạt tuyến phố Hà Nội tự ý chi tiền tỷ lát đá vỉa hè

Điểm mặt hàng loạt tuyến phố Hà Nội tự ý chi tiền tỷ lát đá vỉa hè

Điểm mặt hàng loạt tuyến phố Hà Nội tự ý chi tiền tỷ lát đá vỉa hè

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại nhiều dự án lát đá vỉa hè ở Hà Nội

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại nhiều dự án lát đá vỉa hè ở Hà Nội

Sau kết luận thanh tra lát đá vỉa hè: Kiểm điểm trách nhiệm cán bộ

Sau kết luận thanh tra lát đá vỉa hè: Kiểm điểm trách nhiệm cán bộ

Vụ lát đá vỉa hè: Giám đốc dự án vẫn được thăng chức

Vụ lát đá vỉa hè: Giám đốc dự án vẫn được thăng chức