Giáo viên, bộ đội, công an đi tàu được giảm giá vé

Giáo viên, bộ đội, công an đi tàu được giảm giá vé

Ngày 2-11, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đơn vị bắt đầu triển khai chương trình 'Tri...