Quan hệ Việt Nam-Hà Lan phát triển năng động và toàn diện

Quan hệ Việt Nam-Hà Lan phát triển năng động và toàn diện

Việt Nam và Hà Lan là điển hình của mối quan hệ năng động và hiệu quả giữa Việt Nam và một nước châu Âu.