Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Phản ánh của cử tri phải được xử lý ngay

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Phản ánh của cử tri phải được xử lý ngay

Chính quyền phải lắng nghe, xử lý ngay những phản ánh về chế độ cho đồng bào dân tộc thiểu số tránh để bức...
Vì sao các ông Hồ Văn Năm, Võ Kim Cự... được cho thôi nhiệm vụ ĐBQH sau khi bị kỷ luật Đảng?

Vì sao các ông Hồ Văn Năm, Võ Kim Cự... được cho thôi nhiệm vụ ĐBQH sau khi bị kỷ luật Đảng?

Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng chỉ 'rút kinh nghiệm sâu sắc' khi tổ chức tiệc cưới nhiều ngày cho con

Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng chỉ 'rút kinh nghiệm sâu sắc' khi tổ chức tiệc cưới nhiều ngày cho con

Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng tổ chức đám cưới rình rang cho con bị kiểm điểm

Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng tổ chức đám cưới rình rang cho con bị kiểm điểm

Kiểm điểm Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng làm đám cưới rình rang cho con

Kiểm điểm Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng làm đám cưới rình rang cho con

Trưởng Đoàn ĐBQH Sóc Trăng chỉ 'rút kinh nghiệm sâu sắc' vụ đám cưới rình rang cho con

Trưởng Đoàn ĐBQH Sóc Trăng chỉ 'rút kinh nghiệm sâu sắc' vụ đám cưới rình rang cho con

Ban Công tác đại biểu 'xem xét trách nhiệm' trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng

Ban Công tác đại biểu 'xem xét trách nhiệm' trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng

Bộ Nội vụ thông tin về Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng tổ chức đám cưới rình rang cho con

Bộ Nội vụ thông tin về Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng tổ chức đám cưới rình rang cho con

Bộ Nội vụ nói về Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng làm đám cưới rình rang cho con

Bộ Nội vụ nói về Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng làm đám cưới rình rang cho con

Vụ cán bộ sử dụng xe công đi dự đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng: Bộ Nội vụ chưa nhận được báo cáo

Vụ cán bộ sử dụng xe công đi dự đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng: Bộ Nội vụ chưa nhận được báo cáo

Đám cưới 'khủng' con trai Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng: Xem xét trách nhiệm nêu gương

Đám cưới 'khủng' con trai Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng: Xem xét trách nhiệm nêu gương

Xem xét trách nhiệm nêu gương của Trưởng đoàn ĐBQH cưới rình rang cho con

Xem xét trách nhiệm nêu gương của Trưởng đoàn ĐBQH cưới rình rang cho con

Xe biển xanh dự đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng: Không thể chỉ rút kinh nghiệm!

Xe biển xanh dự đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng: Không thể chỉ rút kinh nghiệm!

Đám cưới 'khủng' con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng: Lại rút kinh nghiệm!

Đám cưới 'khủng' con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng: Lại rút kinh nghiệm!

Không kỷ luật vụ xe công đi đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng

Không kỷ luật vụ xe công đi đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng

Tất cả cán bộ dùng xe công đi cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng chỉ xin rút kinh nghiệm!?

Tất cả cán bộ dùng xe công đi cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng chỉ xin rút kinh nghiệm!?

Cán bộ Sóc Trăng dùng xe công đi đám cưới tự nhận hình thức kiểm điểm 'rút kinh nghiệm'

Cán bộ Sóc Trăng dùng xe công đi đám cưới tự nhận hình thức kiểm điểm 'rút kinh nghiệm'

Đám cưới rình rang con trai Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh: Bộ Nội vụ yêu cầu Sóc Trăng xử lý

Đám cưới rình rang con trai Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh: Bộ Nội vụ yêu cầu Sóc Trăng xử lý

Đề nghị Sóc Trăng báo cáo vụ Trưởng đoàn ĐBQH làm đám cưới rình rang cho con

Đề nghị Sóc Trăng báo cáo vụ Trưởng đoàn ĐBQH làm đám cưới rình rang cho con

Xe biển xanh dự lễ cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng: Bộ Nội vụ vào cuộc

Xe biển xanh dự lễ cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng: Bộ Nội vụ vào cuộc

Bộ Nội vụ: Sẽ xem xét vụ Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng tổ chức cưới xa hoa cho con

Bộ Nội vụ: Sẽ xem xét vụ Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng tổ chức cưới xa hoa cho con

Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng làm đám cưới con 3 ngày, 4 tiệc: Bộ Nội vụ sẽ làm việc với Sóc Trăng

Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng làm đám cưới con 3 ngày, 4 tiệc: Bộ Nội vụ sẽ làm việc với Sóc Trăng

Sẽ kiểm tra vụ việc trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng tổ chức cưới rình rang cho con

Sẽ kiểm tra vụ việc trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng tổ chức cưới rình rang cho con

Xe Đoàn đại biểu Quốc hội có mặt tại đám cưới ở Sóc Trăng: Bí Thư Cần Thơ nói gì?

Xe Đoàn đại biểu Quốc hội có mặt tại đám cưới ở Sóc Trăng: Bí Thư Cần Thơ nói gì?

Đám cưới con đại biểu Quốc hội 4 tiệc 3 ngày: Rình rang cho ai?

Đám cưới con đại biểu Quốc hội 4 tiệc 3 ngày: Rình rang cho ai?

Điểm danh xe biển xanh 'dự' đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng?

Điểm danh xe biển xanh 'dự' đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng?

Xác định các xe công đến đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng

Xác định các xe công đến đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng

Xe biển xanh dự đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng của những đơn vị nào?

Xe biển xanh dự đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng của những đơn vị nào?

Xác minh thông tin nhiều xe biển xanh dự đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng

Xác minh thông tin nhiều xe biển xanh dự đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng

Nhiều xe biển xanh tại lễ cưới con Trưởng Đoàn ĐBQH Sóc Trăng

Nhiều xe biển xanh tại lễ cưới con Trưởng Đoàn ĐBQH Sóc Trăng