Tháng 5, nhớ về đường Hồ Chí Minh lịch sử

Tháng 5, nhớ về đường Hồ Chí Minh lịch sử

Quảng Nam: Khai mạc triển lãm 'Trường Sơn - Con đường huyền thoại'

Quảng Nam: Khai mạc triển lãm 'Trường Sơn - Con đường huyền thoại'

Khai mạc Triển lãm 'Trường Sơn Con đường huyền thoại'

Khai mạc Triển lãm 'Trường Sơn Con đường huyền thoại'

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Điêu khắc ngoài trời ở Đà Nẵng

Điêu khắc ngoài trời ở Đà Nẵng

Bản hùng ca bất tận

Bản hùng ca bất tận

Triển lãm 'Trường Sơn - Con đường huyền thoại'

Triển lãm 'Trường Sơn - Con đường huyền thoại'

Triển lãm chuyên đề 'Trường Sơn - Con đường huyền thoại'

Triển lãm chuyên đề 'Trường Sơn - Con đường huyền thoại'

Cơ duyên khắc họa những hình tượng lớn

Cơ duyên khắc họa những hình tượng lớn