Đắk Lắk: Ô tô va chạm xe máy 2 vợ chồng thương vong

Đắk Lắk: Ô tô va chạm xe máy 2 vợ chồng thương vong

Đắk Lắk: Ô tô va chạm xe máy 2 vợ chồng thương vong

Đắk Lắk: Ô tô va chạm xe máy 2 vợ chồng thương vong

Vợ tử vong, chồng nguy kịch sau tai nạn

Vợ tử vong, chồng nguy kịch sau tai nạn

Vợ tử vong, chồng nguy kịch sau tai nạn

Vợ tử vong, chồng nguy kịch sau tai nạn

Xe tải tông xe máy, hai vợ chồng thương vong

Xe tải tông xe máy, hai vợ chồng thương vong

Va chạm với xe tải: Vợ tử vong, chồng bị thương nặng

Va chạm với xe tải: Vợ tử vong, chồng bị thương nặng

Ô tô chở gỗ đâm xe máy, vợ tử vong, chồng nguy kịch

Ô tô chở gỗ đâm xe máy, vợ tử vong, chồng nguy kịch

Ô tô chở gỗ đâm xe máy, vợ tử vong, chồng nguy kịch

Ô tô chở gỗ đâm xe máy, vợ tử vong, chồng nguy kịch

Ô tô tải tông xe máy khiến 2 vợ chồng thương vong

Ô tô tải tông xe máy khiến 2 vợ chồng thương vong

Ô tô tải tông xe máy khiến 2 vợ chồng thương vong

Ô tô tải tông xe máy khiến 2 vợ chồng thương vong

Xe tải tông xe máy, 2 vợ chồng thương vong

Xe tải tông xe máy, 2 vợ chồng thương vong

Xe tải tông xe máy, 2 vợ chồng thương vong

Xe tải tông xe máy, 2 vợ chồng thương vong