ĐI HỌC XA

ĐI HỌC XA

Ở địa bàn vùng cao, do địa hình chia cắt, giao thông hiểm trở, nhiều em học sinh tiểu học và mầm non không...