Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số từ ngày 01/7

Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2024 với mục đích thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ DTTS và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS.

Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số

BBK – Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 với mục đích thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số.

Hà Tĩnh hoàn thành thu thập thông tin điều tra dân số và nhà ở

Nhập cuộc với quyết tâm cao, đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành điều tra, thu thập thông tin gần 19.830 hộ trong cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Lào Cai sẽ tiến hành điều tra, thu thập thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số ở 435 địa bàn

Tại tỉnh Lào Cai, địa phương có địa bàn điều tra nhiều nhất là huyện Mường Khường (76 địa bàn), tiếp đến là huyện Văn Bàn (62 địa bàn), huyện Bảo Yên (56 địa bàn) và huyện Bát Xát (52 địa bàn)…

Thường Tín hoàn thành điều tra giữa kỳ về dân số và nhà ở năm 2024

Trong tháng 4/2024, Chi cục thống kê huyện Thường Tín đã tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ. Với sự tích cực vào cuộc của các địa phương, cuộc điều tra dân số trên địa bàn huyện Thường Tín diễn ra bảo đảm cả về tiến độ và chất lượng thông tin.

Bổ sung thông tin lao động nước ngoài trong Điều tra Doanh nghiệp 2024

So với các cuộc điều tra trước về dân số, Điều tra doanh nghiệp năm 2024 lần đầu tiên đưa lao động nước ngoài đối tượng điều tra nhằm phản ánh bức tranh đa dạng của thị trường lao động…

Ðiều tra dân số và nhà ở giữa kỳ

Thực hiện cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, tỉnh Cà Mau có tổng số 492 địa bàn điều tra, với tổng số 14.760 hộ được chọn mẫu điều tra. Cuộc điều tra năm nay cũng có nhiều điểm mới so trước đây. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên việc thu thập thông tin tại các địa bàn những ngày đầu diễn ra khá thuận lợi.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ: Cơ sở hoạch định các chính sách phát triển

Cùng với cả nước, từ ngày 1-4, toàn tỉnh Thái Nguyên đồng loạt ra quân thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại 9/9 huyện, thành phố, 170/177 xã, phường, thị trấn với 522 địa bàn điều tra.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024: Phục vụ hiệu quả việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 được thực hiện trên địa bàn tỉnh từ đầu tháng 4/2024, là cơ sở đánh giá tình hình thực hiện, hoạch định các chính sách phát triển KT-XH của cả nước, của tỉnh và các địa phương trên địa bàn.

Một số nội dung chủ yếu điều tra doanh nghiệp 2024

Điều tra doanh nghiệp năm 2024 được tiến hành theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình điều tra thống kê quốc gia); và Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2024 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành (Quyết định số 638/QĐ-TCTK ngày 17/7/2023).

Điều tra doanh nghiệp năm 2024: Những điểm mới và một số lưu ý

Điều tra Doanh nghiệp năm 2024 là cuộc điều tra thống kê quốc gia được thực hiện hằng năm, nhằm thu thập thông tin toàn diện về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên cả nước.

Bình Thuận tập trung cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ

Cùng với các địa phương trên cả nước, ngày 1/4/2024, Bình Thuận đã ra quân thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Nhờ chuẩn bị chu đáo nên công tác thu thập thông tin tại các địa phương những ngày qua diễn ra thuận lợi...

Điều tra dân số, nhà ở, doanh nghiệp để hoạch định chính sách

Từ ngày 1/4, Cục Thống kê thực hiện cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Kết quả của cuộc điều tra là cơ sở quan trọng, phục vụ công tác hoạch định các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của cả nước và tỉnh.

Hà Tĩnh tập trung cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Theo Cục Thống kê Hà Tĩnh, cuộc điều tra là cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển dân số, KT-XH giai đoạn 2021-2025 và xây dựng chính sách, lập kế hoạch phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Giám sát Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Ngày 3/4, đoàn công tác của Tổng Cục Thống kê do ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Tổng Cục trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh về triển khai giám sát Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ

Sáng 1.4, đồng loạt các phường, xã trên địa bàn thành phố Tây Ninh ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, thời điểm 1.4.2024.

Tây Ninh thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ

Ngày 1.4, Cục Thống kê Tây Ninh tổ chức ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (DSGK 2024).

Điều tra dân số và nhà ở: Chính xác, kịp thời

Với mục tiêu đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững... Cùng với cả nước, ngành Thống kê tỉnh đang tập trung triển khai cuộc điều tra dân số và nhà ở chính xác, kịp thời, đúng tiến độ.

Bình Thuận ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Từ ngày 1/4 đến ngày 30/4, toàn tỉnh Bình Thuận ra quân thực hiện thu thập thông tin cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ tại 534 địa bàn của tỉnh, trong đó huy động hơn 260 điều tra viên và giám sát viên các cấp.

Toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Cùng với cả nước, từ ngày 1/4, tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Phan Thiết: Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Chi cục Thống kê TP. Phan Thiết đang ra quân thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Ngày 1-4, Cục Thống kê tỉnh ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Hải Dương triển khai điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Ngày 1/4, các địa phương của tỉnh Hải Dương đồng loạt triển khai điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu, làm cơ sở để đánh giá các chương trình về dân số, nhà ở, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024: 2 mục đích, 7 nội dung thu thập thông tin

Tại lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa ký năm 2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống Nguyễn Thị Hương cho biết, cuộc điều tra này được thực hiện nhằm hai mục đích, thu thập thông tin về 7 nội dung chính và ý nghĩa, điểm mới của cuộc điều tra.

Bắc Giang ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ

Ngày 1/4, tại xã Tân Hưng (Lạng Giang), Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Lạng Giang tổ chức lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Sáng 1-4, tại huyện Đak Đoa, Cục Thống kê tỉnh tổ chức lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Theo đó, thời điểm điều tra từ 0 giờ ngày 1-4 và thời gian thu thập thông tin từ ngày 1-4 đến 30-4-2024.

Bắt đầu thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ trên toàn quốc

Lễ ra quân thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) tổ chức sáng nay 1/4, tại quận Tây Hồ, Hà Nội.

Bắt đầu điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Sáng 1/4, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Lễ ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Chính thức điều tra dân số và nhà ở trong cả nước

Ngày 1-4, Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT) đã tổ chức họp báo công bố lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Điều tra dân số, lần đầu tiên thống kê người nước ngoài

Sáng 1/4, Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức 'Lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024'. Đây là cuộc điều tra được tiến hành giữa hai kỳ của Tổng điều tra dân số.

An Giang ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Sáng 1/4, Cục trưởng Cục Thống kê An Giang Huỳnh Quang Minh chủ trì Lễ ra quân thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Bắt đầu thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ trên toàn quốc

Từ ngày 1-4 đến 30-4, Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu, áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động.

Từ 1/4, điều tra dân số và nhà ở trên cả nước

Từ ngày 1/4 đến ngày 30/4, Tổng cục Thống kê sẽ thực hiện thu thập thông tin cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều tra dân số và nhà ở trên cả nước trong tháng 4

Điều tra được thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (huyện) ngoại trừ 4 huyện đảo nhỏ là: Bạch Long Vỹ (thành phố Hải Phòng); Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị); Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng); Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 từ 1/4

Từ ngày 1/4 đến ngày 30/4, Tổng cục Thống kê bắt đầu thực hiện thu thập thông tin cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương…

Lào Cai sẵn sàng cho cuộc điều tra dân số và nhà ở từ 1/4

Đến nay, tỉnh Lào Cai đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ từ ngày 1/4/2024

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 có điểm gì mới?

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được tiến hành giữa hai kỳ của Tổng điều tra dân số, cuộc điều tra năm nay cũng có nhiều điểm mới so với kỳ điều tra trước.

Điều tra dân số và nhà ở: Căn cứ quan trọng cho hoạch định các chính sách phát triển

Điều tra dân số giữa kỳ 2024 được thực hiện nhằm các mục đích thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025.

Quảng Ninh triển khai công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 bắt đầu từ 0h ngày 01/4/2024 trên cả nước trong đó có tỉnh Quảng Ninh. Đây là cuộc điều tra có quy mô mẫu lớn nhất trong các cuộc điều tra chọn mẫu và là cuộc điều tra giữa 2 kỳ điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và năm 2029.

Điều tra dân số giữa kỳ 2024 góp phần thực hiện Đề án 06

Ngày 1/4/2024, Tổng cục Thống kê (TCTK) bắt đầu thực hiện thu thập thông tin cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Tại kỳ điều tra này có một số điểm mới, trong đó kết quả điều tra dân số giữa kỳ 2024 góp phần thực hiện Đề án 06.