Bác sĩ hiến máu cứu bệnh nhân: Nơi nhận trái đắng, nơi hái quả ngọt!

Bác sĩ hiến máu cứu bệnh nhân: Nơi nhận trái đắng, nơi hái quả ngọt!

Báo động đỏ liên viện cứu sống sản phụ băng huyết sau sinh

Báo động đỏ liên viện cứu sống sản phụ băng huyết sau sinh

Chuyên gia sản phụ khoa giúp hiểu đúng về sinh con thuận tự nhiên

Chuyên gia sản phụ khoa giúp hiểu đúng về sinh con thuận tự nhiên

Sản phụ mang thai 36 tuần sốc phản vệ nguy kịch, hiếm gặp vì ong đốt

Sản phụ mang thai 36 tuần sốc phản vệ nguy kịch, hiếm gặp vì ong đốt

3 giờ cứu thai phụ nguy kịch vì bị ong đốt

3 giờ cứu thai phụ nguy kịch vì bị ong đốt

Phát 'báo động đỏ' toàn bệnh viện để giành sự sống cho hai mẹ con bị ong đốt

Phát 'báo động đỏ' toàn bệnh viện để giành sự sống cho hai mẹ con bị ong đốt

Phẫu thuật thành công cho sản phụ bị băng huyết sau sinh do đờ tử cung

Phẫu thuật thành công cho sản phụ bị băng huyết sau sinh do đờ tử cung

Giữ lại chức năng làm mẹ cho sản phụ băng huyết sau sinh bằng mũi khâu đặc biệt

Giữ lại chức năng làm mẹ cho sản phụ băng huyết sau sinh bằng mũi khâu đặc biệt

Đờ tử cung sau sinh, một sản phụ thoát chết nhờ ứng dụng kỹ thuật mổ B-Lynch

Đờ tử cung sau sinh, một sản phụ thoát chết nhờ ứng dụng kỹ thuật mổ B-Lynch

Bảo tồn thành công tử cung cho sản phụ bị băng huyết sau sinh

Bảo tồn thành công tử cung cho sản phụ bị băng huyết sau sinh

An Giang: 9X mang tam thai, vượt cạn thành công

An Giang: 9X mang tam thai, vượt cạn thành công

An Giang: 9X mang tam thai, vượt cạn thành công

An Giang: 9X mang tam thai, vượt cạn thành công