Dấu ấn 85 năm dân quân tự vệ Việt Nam

Dấu ấn 85 năm dân quân tự vệ Việt Nam

Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28-3-1935 – 28-3-2020) Những người lính không mang quân hàm

Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28-3-1935 – 28-3-2020) Những người lính không mang quân hàm

Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ

Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ

Thanh Hóa xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Thanh Hóa xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Nhiều mô hình đột phá trong năm 2020

Kỷ vật của cuộc khởi nghĩa đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng

Kỷ vật của cuộc khởi nghĩa đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng

Chuyện về Anh hùng Núp và dấu ấn lịch sử của vùng đất kháng chiến

Những địa danh luôn tồn tại mãi trong trận Điện Biên Phủ trên không

Nghệ thuật xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng thời kỳ đầu

Sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam - Cột mốc đánh dấu sự phát triển của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

Bác Hồ - Người khai sinh ra đội quân chủ lực đầu tiên

Anh vẫn hành quân...

Bài 2: Sự hình thành Quân đội ta gắn liền với cội nguồn nhân dân

Quy định cụ thể điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp, tránh 'đánh trống ghi danh'

Cần làm rõ việc người có tội lại hưởng chế độ người có công với Cách mạng

Trận đầu hiệp đồng đánh thắng

Nam bộ - Thành đồng Tổ quốc

Lắng nghe dân nói, làm cho dân tin

Tự hào là lực lượng xung kích, đi đầu

Thiết thực hội thao phòng cháy chữa cháy ở cấp cơ sở

Những trang sử vẻ vang, hào hùng của lực lượng công an nhân dân

Chiếm trại nhờ giỏi… vận động

Xã giành chính quyền đầu tiên ở Cẩm Xuyên đã thành xã mạnh ven biển Hà Tĩnh

Kỷ vật đặc biệt của Cao trào kháng Nhật trước CMT8

PC Khánh Hòa tham gia Hội thao quốc phòng lực lượng vũ trang TP Nha Trang 2019

Nhiệm vụ hàng đầu là phải giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh

10 năm vẫn chưa được xét xử lại

Khảo sát mỗi đầu học kỳ phục vụ phòng ngừa bạo lực học đường

Chuyện chiến đấu bảo vệ biên giới của những thợ mỏ Apatit

40 năm chiến tranh bảo vệ Tổ quốc: Những tháng ngày không thể lãng quên

Nòng súng vươn chạm ráng mây chiều

Bạo lực leo thang ở miền Nam Thái Lan

'Nói không với ma túy' học đường

Tân Bình xây dựng 16 đội tự vệ sau vụ nổ mìn