Tiểu Vy 'chạy nước rút' chuẩn bị thi 'Hoa hậu Thế giới 2018'

Tiểu Vy 'chạy nước rút' chuẩn bị thi 'Hoa hậu Thế giới 2018'

Hoa hậu Tiểu Vy: Muốn dành cả thanh xuân để làm từ thiện

Hoa hậu Tiểu Vy: Muốn dành cả thanh xuân để làm từ thiện

Hoa hậu Trần Tiểu Vy tự tay đào giếng cho bà con Bản Nịu

Hoa hậu Trần Tiểu Vy tự tay đào giếng cho bà con Bản Nịu

Hoa hậu Tiểu Vy để mặt mộc đẩy xe đất, đào giếng

Hoa hậu Tiểu Vy để mặt mộc đẩy xe đất, đào giếng

Hoa hậu Trần Tiểu Vy đào đất cùng bộ đội biên phòng

Hoa hậu Trần Tiểu Vy đào đất cùng bộ đội biên phòng

Hoa hậu Trần Tiểu Vy đẫm mồ hôi đào giếng cho bà con

Hoa hậu Trần Tiểu Vy đẫm mồ hôi đào giếng cho bà con

Hoa hậu Tiểu Vy đào giếng, đẩy xe giúp bà con đưa nước về bản Nịu

Hoa hậu Tiểu Vy đào giếng, đẩy xe giúp bà con đưa nước về bản Nịu

Hoa hậu Tiểu Vy mặt mộc xúc đất, đào giếng cho bà con bản Nịu

Hoa hậu Tiểu Vy mặt mộc xúc đất, đào giếng cho bà con bản Nịu