The Face: Nước cờ của Thanh Hằng khiến người mẫu lưỡng tính bị loại

The Face: Nước cờ của Thanh Hằng khiến người mẫu lưỡng tính bị loại

Minh Hằng quyết định chọn Như Mỹ vào phòng loại vì thí sinh này thể hiện yếu nhất. 'Nước cờ' này bị Thanh...