Ra mắt hai ấn bản mới và đấu giá tranh minh họa 'Truyện Kiều' và 'Lục Vân Tiên'

Ra mắt hai ấn bản mới và đấu giá tranh minh họa 'Truyện Kiều' và 'Lục Vân Tiên'

Cuộc 'giao duyên' giữa văn và họa

Cuộc 'giao duyên' giữa văn và họa

Artbook, xưa và nay (kỳ 1): Từ nghệ thuật vẽ bìa và minh họa

Artbook, xưa và nay (kỳ 1): Từ nghệ thuật vẽ bìa và minh họa

Truyện Kiều và Lục Vân Tiên có diện mạo mới tuyệt đẹp

Truyện Kiều và Lục Vân Tiên có diện mạo mới tuyệt đẹp

Khi nhà sưu tập 'triển lãm chính mình'

Khi nhà sưu tập 'triển lãm chính mình'

Nàng Kiều trong nét vẽ các họa sĩ thời @

Nàng Kiều trong nét vẽ các họa sĩ thời @

Đón đọc Nhân Dân hằng tháng số 240 (tháng 4-2017)

Đón đọc Nhân Dân hằng tháng số 240 (tháng 4-2017)

Sưu tập tranh quý: Nghề chơi cũng lắm công phu

Sưu tập tranh quý: Nghề chơi cũng lắm công phu

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thành 'bùa may' cho người làm phim lẫn làm sách

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thành 'bùa may' cho người làm phim lẫn làm sách

Xếp hàng từ 5 giờ sáng xin chữ ký Nguyễn Nhật Ánh

Xếp hàng từ 5 giờ sáng xin chữ ký Nguyễn Nhật Ánh

5 họa sĩ Việt tham gia Venice Biennale 2017

5 họa sĩ Việt tham gia Venice Biennale 2017

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt ấn bản đặc biệt "Cô gái đến từ hôm qua"

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt ấn bản đặc biệt "Cô gái đến từ hôm qua"

Nguyễn Nhật Ánh và Phan Gia Nhật Linh 'mời' xem 'Cô gái đến từ hôm qua'

Nguyễn Nhật Ánh và Phan Gia Nhật Linh 'mời' xem 'Cô gái đến từ hôm qua'

Đấu giá bản Truyện Kiều có chữ ký của 15 họa sĩ

Đấu giá bản Truyện Kiều có chữ ký của 15 họa sĩ

Tình yêu hội họa của một đại tá công an

Tình yêu hội họa của một đại tá công an

Ra mắt ấn bản mới về Truyện Kiều và Lục Vân Tiên

Ra mắt ấn bản mới về Truyện Kiều và Lục Vân Tiên

Hai ấn bản mới 'Truyện Kiều' và 'Lục Vân Tiên' thu hút độc giả

Hai ấn bản mới 'Truyện Kiều' và 'Lục Vân Tiên' thu hút độc giả

Trên kệ sách tuần này (29/10)

Trên kệ sách tuần này (29/10)

Cuộc đời lưu lạc của nàng Kiều trong tranh họa sĩ đương thời

Cuộc đời lưu lạc của nàng Kiều trong tranh họa sĩ đương thời

Từ tranh chép đến tranh giả

Từ tranh chép đến tranh giả

Gặp gỡ tác giả của hai phiên bản 'Cô gái đến từ hôm qua'

Gặp gỡ tác giả của hai phiên bản 'Cô gái đến từ hôm qua'

Chen nhau xếp hàng dài nghẹt đường xin chữ ký

Chen nhau xếp hàng dài nghẹt đường xin chữ ký

Hành trình 60 năm những cuốn sách hay và đẹp cho nhiều thế hệ

Hành trình 60 năm những cuốn sách hay và đẹp cho nhiều thế hệ

Đấu giá tranh vẽ Thúy Kiều 'nude'

Đấu giá tranh vẽ Thúy Kiều 'nude'

Triển lãm, đấu giá tranh minh họa Truyện Kiều, Lục Vân Tiên

Triển lãm, đấu giá tranh minh họa Truyện Kiều, Lục Vân Tiên

Chiêm ngưỡng 15 bức tranh vẽ 'Truyện Kiều', có cả Thúy Kiều 'nuy'

Chiêm ngưỡng 15 bức tranh vẽ 'Truyện Kiều', có cả Thúy Kiều 'nuy'