Nga hướng đến nền kinh tế phi USD hóa

Nga hướng đến nền kinh tế phi USD hóa

Nga đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào đồng USD thông qua việc thúc đẩy các giao dịch bằng...