Tuần tra bảo vệ biên giới trên đỉnh lũ Tháp Mười

Tuần tra bảo vệ biên giới trên đỉnh lũ Tháp Mười

Góp phần bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc

Góp phần bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc

'Đêm trắng' ở biên giới Mộc Bài

'Đêm trắng' ở biên giới Mộc Bài

Quốc Phú ở Phú Quốc

Quốc Phú ở Phú Quốc

Tận tâm lo cho dân

Tận tâm lo cho dân

Đồn Biên phòng Tân Thanh: Tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị nhằm xây dựng đơn vị mẫu mực trong quản lý, bảo vệ biên giới

Đồn Biên phòng Tân Thanh: Tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị nhằm xây dựng đơn vị mẫu mực trong quản lý, bảo vệ biên giới

Đắk Lắk tăng cường bảo vệ biên giới, phòng chống vượt biên trái phép

Đắk Lắk tăng cường bảo vệ biên giới, phòng chống vượt biên trái phép