Gia Lai: Điều tra làm rõ vụ khai thác gỗ trái phép tại đồi Chư Jú, thị xã Ayun Pa

Gia Lai: Điều tra làm rõ vụ khai thác gỗ trái phép tại đồi Chư Jú, thị xã Ayun Pa

Gia Lai: Điều tra làm rõ vụ khai thác gỗ trái phép tại đồi Chư Jú, thị xã Ayun Pa

Gia Lai: Điều tra làm rõ vụ khai thác gỗ trái phép tại đồi Chư Jú, thị xã Ayun Pa

Xã chi cả trăm triệu đồng để giữ rừng nhưng mất rừng không biết

Xã chi cả trăm triệu đồng để giữ rừng nhưng mất rừng không biết

Rừng Tây Nguyên vẫn bị phá sau lệnh đóng cửa

Rừng Tây Nguyên vẫn bị phá sau lệnh đóng cửa

Lại phát hiện một vụ phá rừng nghiêm trọng tại Gia Lai

Lại phát hiện một vụ phá rừng nghiêm trọng tại Gia Lai

Lại phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn ở Gia Lai

Lại phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn ở Gia Lai

Vụ phá rừng tại núi Chư Jú: Thu giữ gần 40m3 gỗ

Vụ phá rừng tại núi Chư Jú: Thu giữ gần 40m3 gỗ

Lợi dụng ngày lễ, lâm tặc 'xẻ thịt' hàng chục khối gỗ khủng

Lợi dụng ngày lễ, lâm tặc 'xẻ thịt' hàng chục khối gỗ khủng