'Tiến về Hà Nội' - Bài hát 'tiên tri' ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

'Tiến về Hà Nội' - Bài hát 'tiên tri' ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

'Tiến về Hà Nội' ra đời trước 5 năm ngày thủ đô Hà Nội được giải phóng hoàn toàn. Bản hào hùng ca của nhạc...